Виробнича практика

 

 

Практика – одна з форм виробничого навчання студентів. Їй належить велика роль у зближенні теоретичної підготовки з практичною діяльністю, у становленні фахівців, що мають не тільки знання, але й професійні навички, початковий досвід. Звичайно практика проводиться після того, як студенти прослухають курс лекцій, освоять теоретичну частину: вони більш усвідомлено й плідно виконують завдання, краще закріплюють і набувають нових навичок.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

На молодших курсах одним із завдань практики є оволодіння студентами робітничою професією секретар-керівника підприємства, установи, організації , що відповідає фаху навчання.

Кожного року коледж укладає договори про співпрацю з базовими організаціями для здійснення практичного навчання – з різними установами та організаціями. Студенти юридичного відділення проходять навчальну й виробничу практику в судах, органах МВС, управліннях юстиції, виконавчих службах, органах РАЦСу тощо.

Під час проходження виробничої практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі циклової комісії. Перед початком практики вони проводять інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надають студентам-практикантам необхідні документи, систематично проводять консультації.

Результати навчання студентів відділення відповідним чином оцінюються керівництвом коледжу та органами студентського самоврядування: студенти нагороджуються грамотами, подяками, занесенням на Дошку пошани, іменними стипендіями, грошовим преміями тощо.

Програма виробничої практики Право 2017.doc (353792)