Робота циклової комісії

РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

До складу циклової комісії юридичних дисциплін входить 9 викладачів, які своїми знаннями, практичним досвідом та новим баченням сучасної правової політики держави формують молодших спеціалістів на рівні сучасних вимог.

Викладачі відділення – це справжні майстри своєї справи, які дають глибокі теоретичні знання, практичну підготовку, цікаво проводять виховну роботу в групах, організовують тематичні заходи в коледжі.

Усі викладачі мають вищу фахову та педагогічну освіту й постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації, проходять стажування, відвідують та беруть активну участь у роботі методичних семінарів коледжу, наукових практичних конференціях з актуальних питань правового життя сучасної України, слідкують за змінами в законодавстві, новими виданнями в юридичній літературі.

Циклова комісія юридичних дисциплін спрямовує свою діяльність на:

·         створення навчально-методичної бази з правових дисциплін;

·         організацію самостійної роботи студентів;

·         впровадження  особистісно-зорієнтованого навчання  студентів;

·         організацію навчальної та виробничої практики;

·         роботу з обдарованими студентами;

·         правове та соціальне виховання майбутніх юристів.

На засіданнях циклової комісії, які проходять кожного місяця, обговорюються різноманітні питання, а саме: розгляд підготовлених викладачами методичних рекомендацій до здійснення освітньої діяльності дисциплін. Також аналізується рівень засвоєння студентами навчального матеріалу та стан виховної роботи на відділенні.

Викладачі циклової комісії плідно працюють над укладанням різноманітних методичних рекомендацій з предметів, окремих тем і розділів навчальних дисциплін. За останні роки укомплектовані навчально-методичні комплекси дисциплін.

Значні позитивні зміни в модернізацію навчального процесу, впровадження новітніх технологій навчання вносять викладачі Скорик С.В., Кострубяк Т.В., Короткіх В.О., Купченя Л.І.

Вдало підбирають структуру заняття вміло концентрують зміст програмного матеріалу, розподіляють його на кожне заняття приділяючи увагу активізації пізнавальної діяльності студентів, засвоєнню предметного матеріалу, доцільності, обсягу завдань викладачі Любченко О.О., Козаченко Ю.А., Шеховцова О.І., Носальська О.Л., Швидка О.М.

У навчальному процесі успішно застосовуються методи, орієнтовані на набуття студентами практичних умінь, зокрема практикуються проведення імітаційних (ігрових) судових засідань та адміністративно-правових процедур із запрошенням у якості арбітрів практикуючих юристів, використання бінарних лекцій за участю викладача та юриста-практика.

Під час рольових ігор, навчальних судових процесів студенти виконують різні ролі в умовах, максимально наближених до реальних. Суддя чи адвокат, прокурор чи підсудний … студент не завжди знає, яку роль доведеться зіграти на занятті. Необхідно бути компетентним у будь-якій справі! Рольові ігри не лише допомагають теорію втілювати у практику, але й реалізувати студенту накопичений навчальний потенціал, знайти своє покликання, впевненіше обирати майбутнє місце працевлаштування.