Історія юридичного відділення

18.05.2015 18:39

Історія юридичного відділення Коледжу управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії розпочинається 1990 року.

Кінець 80-х років ХХ ст. позначився глобальними змінами в суспільному, політичному й економічному устроях країни, які певною мірою торкнулися системи освіти держави.

Це стало поштовхом для перегляду здійснення навчальним закладом освітньої діяльності. За рекомендаціями спеціалістів із Сполучених штатів Америки та Канади, розпочалася робота щодо переходу до підготовки фахівців нової формації, здатних працювати у нових ринкових умовах. Серед перспективних спеціальностей було визначено правознавство: в умовах реформування країна відчула гостру потребу в спеціалістах-правознавцях.

Відкриттю юридичного відділення передувала клопітка й наполеглива робота, адже коледж був одним із перших навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації в Україні, який почав підготовку кваліфікованих спеціалістів-юристів.

Ідея підготовки спеціалістів-юристів для роботи в аграрному секторі держави належала директору коледжу Григорію Антоновичу Олійнику.

Зусиллями Григорія Антоновича та заступника Солов’я Володимира Парамоновича були отримані необхідні дозволи. Вже в липні 1990 р. проведені вступні іспити на юридичне відділення – набрано дві групи студентів за спеціальністю «Правознавство», спеціалізація – «Правова робота в народному господарстві». Першим завідувачем призначено Вільхового Василя Лукича.

Відділення готувалося до здійснення навчально-виховного процесу. Відразу ж почалася робота над новими планами та програмами. Довелося опрацьовувати масу теоретичного матеріалу, застосовувати на практиці навички створення методичної бази предметів за новою спеціальністю. Закипіла робота над створенням навчальних кабінетів з юридичних дисциплін.

Велика увага приділялася кадровому питанню, підбору спеціалістів – юристів, які могли б вести викладацьку діяльність, надати знання молодому поколінню.

Успішну підготовку висококваліфікованих спеціалістів для сільського господарства забезпечував згуртований колектив викладачів.

З 1992 року по 1995 рік юридичне відділення очолював Ганнущенко Микола Миколайович.

 

В період з 1995 року по 2006 рік на посаді завідуючою юридичного відділення працювала Візірякіна Наталія Іванівна

 

У липні 1992 року створена циклова комісія загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін юридичного циклу, яка діяла на підставі Положення про комісію, затвердженого директором. До складу увійшли викладачі юридичних дисциплін: Козаченко А.І., Гончаренко В.І., Фісанович Г.М., Самійленко Т.В., Сосєдко І.О., Котляр В.Ф, Багров В.Д., Нестеренко Н.М., та інші.

 

Очолила циклову комісію Токарєва Лілія Леонідівна.

Створювати навчально-методичну базу було важко, почали налагоджувати навчальні зв’язки з Харківським юридичним інститутом (нині Харківська Національна юридична академія ім. Я. Мудрого), з Сумським сільськогосподарським технікумом, де юридичне відділення відкрилося на рік раніше. Значну допомогу в методичній роботі надавав науково – методичний центр навчальних закладів Міністерства сільського господарства і продовольства України (нині Міністерство аграрної політики та продовольства України). Також були налагоджені тісні зв’язки з Полтавським міським і районними управліннями внутрішніх справ, Полтавським обласним судом, районними судами міста, господарським судом, Полтавською обласною прокуратурою та Полтавським обласним управлінням юстиції.

Склад циклової комісії постійно змінювався, оскільки збільшувався термін навчання студентів, змінювалися навчальні плани і програми, росли вимоги до викладачів.

На сьогоднішній день колектив досяг стабільності, й, відповідно, можна констатувати створення міцної навчально-методичної та матеріально-технічної бази.